Så fungerar det

3 enkla steg mot en hållbar viktnedgång

1. Kostnadsfri konsultation

Kostnadsfri första bedömning om du är en lämplig kandidat för medicinsk viktnedgång

2. Hälsokontroll och bedömning

Blodprovtagning och hälsokontroll där vi utifrån dina prover bedömer om du uppfyller kriterierna för behandling

3. Behandling och vägledning

Påbörja din behandling med moderna läkemedel med stöd från vårt specialistteam. Vi prioriterar en personlig kontakt och är alltid tillgängliga för dig.

Framgångshistorier

Berättelser från våra patienter

Jag vill veta mer

Fyll i dina kontaktuppgifter för att få mer information och ta reda på om du är en lämplig kandidat för medicinsk viktnedgång. Vi ser fram emot att höra från dig.

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar

Behandlingen omfattar tre huvudområden: Motion, Kost och Medicinsk behandling. Mer detaljer om aktuella läkemedel finns under fliken ”Om läkemedel”.

Ja, du kan fortsätta äta som vanligt under behandlingen. Viktnedgången uppnås genom ett minskat kaloriintag, och att undvika känslan av hunger underlättar processen.

Viktnedgången varierar mellan individer. Flera studier indikerar en minskning på 16% av ursprungsvikten. De mest markanta resultaten ses oftast i början av behandlingen.

De allra flesta upplever viktnedgång med moderna mediciner. Det finns dock enstaka personer som inte svarar lika framgångsrikt. Våra läkare håller sig aktuella med ledande forskning och nya läkemedel för övervikt och fetma.

Vi utför kontroller av lever-, njur-, och blodvärden. Dessutom undersöker vi möjlig sköldkörtelrubbning, diabetes och höga blodfetter. Provtagningen består av 27 hälsomarkörer.

Vi genomför en hälsoundersöknings för att bedöma din lämplighet för viktreducerande behandling. Det inkluderar att identifiera möjliga behandlingsbara orsaker till övervikten och att undersöka eventuella hälsorisker kopplade till övervikt.

Ja, vi behandlar många patienter som tidigare genomgått överviktsoperation. Övervikt och obesitas är komplexa tillstånd där både genetik och miljö spelar en roll.

Tillsammans med behandlande läkaren fastställs en realistisk målvikt. När den är uppnådd börjar underhållsbehandlingen. Målet är att patienterna utvecklar en hälsosam relation till mat och dryck. 

Nej! Övervikt är en vanlig utmaning som påverkar både fysisk och psykisk hälsa. Trots fördomar och enkla lösningar är verkligheten komplex och involverar genetik, överlevnadsmekanismer och samhällsutveckling. Att söka hjälp är ett steg mot en hälsosammare framtid.

Optifit tillhandahåller en digital tjänst för medicinsk assisterad viktnedgång. Behandlingen kombinerar kost, motion och effektiva läkemedel. Genomsnittlig viktnedgång efter 62 veckors behandling med moderna läkemedel är 16%.

Optifits behandling är en abonnemangstjänst där ett specialistteam behandlar och följer din viktresa. En kostnadsfri genomgång med specialistläkare avgör lämplighet för behandlingen.

Kontakta Optifit för kostnadsfri bedömning på mejl info@optifit.se, genom videomöte eller logga in.

Potentiella kandidater är alla mellan 18–75 år. Gravida, ammande, eller planerad graviditet inom 3 månader samt de med diabetes typ 1 behandlas ej. Hälsokontroll krävs innan behandling.

Nej, BankID krävs för att följa regler om patientdataskydd. Inledande kontakt utan BankID är möjlig för allmänna frågor.

Vi använder oss av månadsvis förskottsbetalning med betalkort via Stripe och Payson. Vår support kan hjälpa till med ändringar i transaktionsdatum. Vid avbokning mindre än 24 timmar innan planerat besök debiteras fullt pris.

Personligt anpassad vård med hög tillgänglighet. Tillgängligheten är huvudfokus på Optifit. I tjänsten ingår regelbunden provtagning, läkarbedömning och uppföljning av läkemedelsbehandling. Läkemedelskostnad ej inkluderad.

Första bedömningen är kostnadsfri. Pris för provtagning inklusive läkarbedömning är 695 kronor.
För dig som vill betala i förskott:
3 mån i förskott, 895 kr / månad, 2685 kr
6 mån i förskott, 845 kr / månad, 5070 kr
12 mån i förskott, 800 kr / månad, 9600 kr

För dig som vill betala månadsvis (abonnemang med bindningstid):
Abonnemang 3 mån, 995 kr / månad
Abonnemang 6 mån, 949 kr / månad
Abonnemang 12 mån, 899 kr / månad

Det finns fyra godkända läkemedel för överviktsbehandling i Sverige. Förskrivning kräver BMI 30 eller BMI 27 med en riskfaktor som högt blodtryck eller diabetes. Alla legitimerade läkare kan förskriva dessa.

Fetma är en kronisk sjukdom och kräver långsiktiga åtgärder. Efter medicinsk behandling är viktuppgång vanligt, men att återuppta behandlingen är möjligt. Optifits vision är medicinfria, normalviktiga patienter med fokus på sund livsstil.

Moderna överviktsmedicinerna ingår inte i högkostnadsskyddet, förutom vid samtidig diabetes typ 2.

Både Liraglutid och Semaglutid, GLP-1 analoger, används för medicinsk viktnedgång. Semaglutid är modernare och mer effektivt för viktminskning samt har gynnsamma effekter på blodsocker, blodtryck och blodfetter.

Det är en komplex fråga som kräver en genomgång av dina läkemedel. Vi behandlar inte personer med diabetes typ 1 eller de med pågående behandling med SU-preparat.

Vanliga biverkningar i behandlingens början är huvudvärk, trötthet och magtarmbesvär. Vi följer noggrant upp patienter och anpassar doser för att undvika besvär. Patienter kan alltid kontakta oss via chatt, e-post eller telefonväxel.

Vi använder de senaste och modernaste läkemedlen. Våra läkare gör individuella bedömningar för varje patient.

LADDA NER

Håll koll på dina framsteg genom vår app

Vi gör en bedömning om du är en lämplig kandidat för medicinsk viktnedgång genom videomöte och hälsokontroll.